drukuj

2015-10-09 07:36:27

Sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie 8 miasta Lęborka.

 

Lp.

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

działka
nr 211/29

8210

SL1L/00031144/0

1.150.000 zł*

Nieruchomość położona w Lęborku przy ulicy Gdańskiej 40, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1639,94 m² oraz budynkiem gospodarczym. Na działce miejsca postojowe, place i ciągi piesze zapewniające dojścia do budynku. Nieruchomość uzbrojona w media: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

* zwolnione z VAT

 2. Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.3 i część T.7 zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz. 573/ nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 07.03.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej.

3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm./ upływa 20 listopada 2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie przygotowane i podane do publicznej wiadomości, na okres co najmniej 2 miesięcy, ogłoszenie o przetargu.

4. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędu Miasta: Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 09 października 2015 roku do 30 października 2015 roku.

5. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz dz. nr 211.29.doc 2015-10-09 07:36:34 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 09.10.2015 07:36
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2015 07:37
Liczba wyświetleń: 929