drukuj

2015-09-29 11:03:21

Przedstawienie potrzeb dotyczących dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną


przewidzianych do realizacji na rok 2016

1. Środki na wywóz odpadów z terenu działki przy ul. Kolejarzy (własność Skarbu Państwa  w administrowaniu Starostwa).
2. Zabezpieczenie środków na walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
3. Czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych.
4. Zabezpieczenie środków finansowych na badania związane z ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, przed hałasem oraz na zadania z zakresu geologii.
5. Zabezpieczenie środków finansowych na częściową rekompensatę kosztów utrzymania i serwisu panelu informacyjnego LCD o jakości powietrza w ramach projektu AIRPOMERANIA i współpracy z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.
6. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 za lata 2014-2015”.
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 29.09.2015 11:03
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2015 10:34
Liczba wyświetleń: 596