drukuj

2015-09-17 13:05:15

OR.V.5314.19.2015 - Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej


roweru rower typu "góral",


Lębork, 2015.09.17

OR.V.5314.19.2015

 

Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej

 

 

                Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 397) wzywam osobę uprawnioną do odbioru z Biura Rzeczy Znalezionych, roweru rower typu "góral",
w terminie dwóch lat liczonego od dnia znalezienia ww. rzeczy, tj. od dnia 06 września 2015 r.

 

POUCZENIE:

 

Zgodnie z art. 187 kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana
w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 17.09.2015 13:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 413