drukuj

2015-09-17 10:02:40

Konsultacje „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego”


Starosta Lęborski na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego" (zwanego dalej "Planem transportowym").

"Plan transportowy" jest dokumentem wiodącym, określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015–2025 w przewozach o charakterze wojewódzkim realizowane w ramach użyteczności publicznej. Celem "Planu transportowego" jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Lęborskiego w sposób prowadzący do poprawy dostępności i spójności terytorialnej powiatu.

Konsultacje przeprowadza się od 18 września do 9 października 2015 r.

Projekt "Planu transportowego" i formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej: www.powiat-lebork.com / BIP.

Uwagi i wnioski do projektu "Planu transportowego" mogą być wnoszone
do 9 października 2015 r.:

1. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku Wydział Komunikacji ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork*;

2. na adres poczty elektronicznej: komunikacja@starostwolebork.pl

Projekt "Planu", wraz z Formularzem zgłaszania uwag, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

Dokument dostępny będzie w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy urzędu), pokój 107.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi złożone na formularzu zgłaszania uwag, które wpłyną do siedziby  Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork do 9 października 2015 r.

* wysyłając korespondencję, obligatoryjnie należy podać nazwę podmiotu/imię nazwisko oraz adres siedziby podmiotu/zamieszkania.

„Administratorem zbieranych danych osobowych jest Starosta Lęborski. Dane gromadzone są w celu rozpatrzenia uwag/wniosków w ramach prowadzonych konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na podstawie art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Każdy wnioskodawca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także możliwość ich poprawiania. Zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.”

Pliki do pobrania

  1. Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego.
  2. Formularz zgłaszania uwag.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Raport z konsultacji społecznych.pdf 2015-12-14 08:13:51 Starostwo Informatyk
załącznik GLE 2015 - plan transportowy dla powiatu lęborskiego - 2015-05-31.docx 2015-09-17 10:05:10 Administrator Admin
załącznik FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do PT.docx 2015-09-17 10:05:01 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 17.09.2015 10:02
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2015 14:40
Liczba wyświetleń: 870