drukuj

2015-09-03 14:01:46

Ogłoszenie 2015.08.17


wezwanie do odbioru telefonu komórkowego marki MaxCom

 Lębork, 2015.08.17

WEZWANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ


Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 397) wzywam osobę uprawnioną do odbioru z Biura Rzeczy Znalezionych. telefonu komórkowego marki MaxCom 5 , w terminie roku  liczonego od dnia znalezienia ww. rzeczy, tj. od dnia  01.08.2015 r.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 187 kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 03.09.2015 14:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 317