drukuj

2015-08-10 13:50:04

Zapraszamy na spotkanie informacyjne


pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” organizowane w Gdańsku, 3 września 2015., godz. 9.00

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016  i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” organizowane w Gdańsku, 3 września 2015., godz. 9.00. Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy   na adres e mailowy rekrutacja@pomorskie.eu do dnia 21 sierpnia 2015r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 10.08.2015 13:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 417