drukuj

2015-07-17 14:14:27

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.18.2015


wykonanie podziękowań GRAWERTONÓW dla przedsiębiorców, u których uczestnicy projektu odbywali staż letni w okresie wakacyjnym 2015 roku.

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziękowań GRAWERTONÓW dla przedsiębiorców, u których uczestnicy projektu odbywali staż letni w okresie wakacyjnym 2015 roku.

 

Szczegółowy opis:

 • Liczba - 36 sztuk (każda z inną treścią)
 • Technologia wykonania – grawerton, pozwalająca wykonać nadruki na blachach
 • Rodzaj – podkład drewniany wraz z nadrukowaną blachą
 • Orientacyjny wymiar:

- podkładu drewnianego około 17-18 x 22-23 cm w kolorze brązu/wiśni połysk

- blachy- standardowa dla tego rozmiaru w kolorze złotym połysk/półmat

 • Układ – w poziomie
 • Na odwrocie nawiercone uchwyty do zawieszenia na ścianie
 • Nadruk: full kolor CMYK, metodą trwałą, z obowiązkowymi logotypami i oznaczeniami określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczenia projektów w ramach PO KL” dla tego rodzaju materiałów (m.in. Logo PO KL 2007-2013, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło PO KL, informacja o współfinansowaniu, logo Powiatu Lęborskiego) z zachowaniem ich określonych obszarów ochronnych oraz logotypem projektowym.
 • Do nadruku przygotowany zostanie szablon-projekt w programie Corel wersja 14 (mogą wymagać jedynie drobnych poprawek w celu przygotowania do nadruku) przez Zamawiającego. Logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie http:/www.efs.gov.pl. Kolory logotypów na wydrukach muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczenia projektów w ramach PO KL”.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Ewelina Obolewska, tel. 59 8632-859.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zamówienia wraz z przekazanymi projektami. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony nieodpłatnie w ww. terminie do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.
 2. Kryterium oceny ofert: Łączna cena oferty brutto-100%
 3. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: Nie przewiduje się zawarcia umowy, wiążące będzie złożone pisemnie zamówienie.

Proszę o przesłanie oferty wg wzoru załącznika nr 1, do dnia 24 lipca 2015 roku na adres e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl lub adres Starostwa Powiatowego w Lęborku (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork). Każdy może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty, które wpłyną po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 

Lębork, dn. 31.07.2015 r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego o sygnaturze PO.272.2.18.2015

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło łącznie 13 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
X-Net Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 130, 81-571 Gdynia.


W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia. W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone ww. Wykonawcy.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz ofertowy.doc 2015-07-17 14:14:47 Administrator Admin
załącznik zapytanie grawertony.doc 2015-07-17 14:14:41 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 17.07.2015 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2015 13:51
Liczba wyświetleń: 580