drukuj

2015-07-17 12:41:14

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G od km 0+375 do km 2+605 długości: 2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice


Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G od km 0+375 do km 2+605 długości: 2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2015-07-17 12:42:16 Lebork zdp
załącznik Opis techniczny.pdf 2015-07-17 12:42:48 Lebork zdp
załącznik PRZEDMIAR ROBÓT droga 1324G Maszewo Lęb.pdf 2015-07-17 12:43:00 Lebork zdp
załącznik Rys.1.pdf 2015-07-17 12:43:29 Lebork zdp
załącznik Rys.2.pdf 2015-07-17 12:44:02 Lebork zdp
załącznik Rys.3.pdf 2015-07-17 12:44:15 Lebork zdp
załącznik Rys.4.pdf 2015-07-17 12:44:37 Lebork zdp
załącznik Rys.5.pdf 2015-07-17 12:44:59 Lebork zdp
załącznik Rys.6.pdf 2015-07-17 12:45:14 Lebork zdp
załącznik Rys.7.pdf 2015-07-17 12:45:33 Lebork zdp
załącznik Rys. Przekrój normalny.pdf 2015-07-17 12:45:45 Lebork zdp
załącznik SIWZ.pdf 2015-07-17 12:46:10 Lebork zdp
załącznik Zał.2 Kosztorys ofertowy.pdf kosztorys ofertowy 2015-07-17 12:47:20 Lebork zdp
załącznik Zał.3 Oświadczenie o speł.pdf 2015-07-17 12:47:34 Lebork zdp
załącznik Zał.3a.pdf 2015-07-17 12:47:51 Lebork zdp
załącznik Zał.4.pdf 2015-07-17 12:47:59 Lebork zdp
załącznik Zał.5.pdf 2015-07-17 12:48:15 Lebork zdp
załącznik Zał.6.pdf 2015-07-17 12:48:23 Lebork zdp
załącznik Zał.7.pdf 2015-07-17 12:48:30 Lebork zdp
załącznik Zał.8.pdf 2015-07-17 12:48:39 Lebork zdp
załącznik Zał nr 9 projekt umowy.pdf 2015-07-17 12:49:03 Lebork zdp
załącznik WT warstwa ścieralna -SST szczegółowa.pdf 2015-07-17 12:49:15 Lebork zdp
załącznik Zał.1 Formularz ofertowy.pdf 2015-07-17 12:51:43 Lebork zdp
załącznik Informacja z sesji otwarcia.pdf Informacja z sesji otwarcia 2015-07-21 07:56:31 Lebork zdp
załącznik Informacja z sesji otwarcia.pdf Informacja z sesji otwarcia 2015-07-21 07:56:35 Lebork zdp
załącznik korekta zał.9 projekt umowy.pdf korekta projektu umowy 2015-07-24 11:03:07 Lebork zdp
załącznik Pyt.1 i odp.pdf Pytania 1 i odpowiedzi 2015-07-24 12:23:34 Lebork zdp
załącznik Pytania 2 i odpow.pdf Pytania 2 i odpowiedzi 2015-07-27 09:00:55 Lebork zdp
załącznik Informacja z sesji otwarcia.pdf Informacja z sesji otwarcia w dniu 03.08.2015 2015-08-03 13:26:44 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf Wybór oferty 2015-08-07 10:47:30 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 14.08.2015r 2015-08-14 13:03:03 Lebork zdp

Informacje o artykule

Autor: zdp lebork
Zredagował(a): zdp Lebork
Data powstania: 17.07.2015 12:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 651