drukuj

2015-07-03 16:16:38

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0+030 do km 0+650, budowa ścieżki rowerowej od km 0+650 do 1+460 i opaski chodnikowej od km 1+465 do km 1+610


Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0+030 do km 0+650, budowa ścieżki rowerowej od km 0+650 do 1+460 i opaski chodnikowej od km 1+465 do km 1+610

Ogłoszenie o zamówieniu  na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2015-07-03 16:17:38 Lebork zdp
załącznik RozdziałI IDW.pdf 2015-07-03 16:18:09 Lebork zdp
załącznik Rozdział II i III z Oferta i Form.pdf 2015-07-03 16:18:23 Lebork zdp
załącznik Rozdział III zał. Koszt.ofert.pdf 2015-07-03 16:18:37 Lebork zdp
załącznik Rozdział V Wzór umowy.pdf 2015-07-03 16:18:51 Lebork zdp
załącznik Przedmiar.pdf 2015-07-03 16:19:12 Lebork zdp
załącznik Formularze edytowalne.docx 2015-07-03 16:19:31 Lebork zdp
załącznik Opis techniczny.pdf od km 0+030 - 0+650 2015-07-03 16:22:38 Lebork zdp
załącznik Rys.2.1. Plan syt..pdf km 0+030 - 0+650 2015-07-03 16:25:01 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o zmianie.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2015-07-03 17:05:10 Lebork zdp
załącznik Rys.3.1.Przek.konstr.pdf 2015-07-03 17:06:03 Lebork zdp
załącznik Rys.3.2. Przek.konstr..pdf 2015-07-03 17:06:44 Lebork zdp
załącznik Rys.3.3. Szcz.konstr..pdf 2015-07-03 17:07:21 Lebork zdp
załącznik Rys.4.0. Profil podł..pdf 2015-07-03 17:08:38 Lebork zdp
załącznik Rys.5.0 Stała org.ruchu.pdf 2015-07-03 17:10:29 Lebork zdp
załącznik Rys.5.0 Stała org.ruchu.pdf 2015-07-03 17:12:24 Lebork zdp
załącznik Rys.2.1.Plan syt..pdf 2015-07-03 17:14:49 Lebork zdp
załącznik Rys.3.0 Prof.podłużny.pdf 2015-07-03 17:15:53 Lebork zdp
załącznik Rys.4.0 Prof.podłuż..pdf 2015-07-03 17:17:01 Lebork zdp
załącznik 1.0.pdf ścieżka rowerowa od 0+650 - 1+610 2015-07-03 17:17:58 Lebork zdp
załącznik 2.1.pdf 2015-07-03 17:18:29 Lebork zdp
załącznik 2.2.pdf 2015-07-03 17:18:46 Lebork zdp
załącznik 2.3.pdf 2015-07-03 17:19:01 Lebork zdp
załącznik 3.1.pdf 2015-07-03 17:19:10 Lebork zdp
załącznik 3.2.pdf 2015-07-03 17:19:21 Lebork zdp
załącznik 3.3.pdf 2015-07-03 17:19:31 Lebork zdp
załącznik 3.4.pdf 2015-07-03 17:19:40 Lebork zdp
załącznik 3.5.pdf 2015-07-03 17:19:51 Lebork zdp
załącznik 4.1.pdf 2015-07-03 17:20:07 Lebork zdp
załącznik 4.2.pdf 2015-07-03 17:20:23 Lebork zdp
załącznik 4.3.pdf 2015-07-03 17:20:32 Lebork zdp
załącznik 5.1.pdf 2015-07-03 17:21:37 Lebork zdp
załącznik 5.2.pdf 2015-07-03 17:22:10 Lebork zdp
załącznik 5.3.pdf 2015-07-03 17:22:35 Lebork zdp
załącznik 5.4.pdf 2015-07-03 17:23:11 Lebork zdp
załącznik 5.5.pdf 2015-07-03 17:23:43 Lebork zdp
załącznik 5.6.pdf 2015-07-03 17:24:22 Lebork zdp
załącznik 5.7.pdf 2015-07-03 17:25:05 Lebork zdp
załącznik 5.8.pdf 2015-07-03 17:25:32 Lebork zdp
załącznik SST.pdf 2015-07-03 17:26:11 Lebork zdp
załącznik OPIS TECHNICZNY.pdf Stała organizacja ruchu 2015-07-03 17:26:48 Lebork zdp
załącznik 2.1.pdf Stała organizacja ruchu 2015-07-03 17:27:20 Lebork zdp
załącznik 2.2.pdf Stała organizacja ruchu 2015-07-03 17:27:39 Lebork zdp
załącznik 2.3.pdf Stała organizacja ruchu 2015-07-03 17:27:56 Lebork zdp
załącznik Umowa projekt korekta.pdf Wprowadzono korektę projektu umowy 2015-07-08 12:09:13 Lebork zdp
załącznik Umowa proj. 10.pdf Umowa projekt korekta z dnia 10 lipca 2015-07-10 12:39:20 Lebork zdp
załącznik ENERGA.pdf uzgodnienie 2015-07-10 12:59:05 Lebork zdp
załącznik ENERGA-warunki przebudowy.pdf uzgodnienie 2015-07-10 12:59:36 Lebork zdp
załącznik GDDKiA.pdf uzgodnienie 2015-07-10 12:59:50 Lebork zdp
załącznik Komenda Powiatowa Policji-uzg.stałej organ. ruchu.pdf uzgodnienie 2015-07-10 13:00:04 Lebork zdp
załącznik Konserwator zabytków.pdf uzgodnienie 2015-07-10 13:00:24 Lebork zdp
załącznik MPWiK.pdf uzgodnienie 2015-07-10 13:00:37 Lebork zdp
załącznik ZDP-uzg.stałej org. ruchu.pdf uzgodnienie 2015-07-10 13:01:03 Lebork zdp
załącznik ZUDP.pdf uzgodnienie 2015-07-10 13:03:10 Lebork zdp
załącznik Decyzja pozwolenia na budowę.pdf Pozwolenie na budowę 2015-07-10 14:51:48 Lebork zdp
załącznik Koszt.ofert. korekta 13.pdf Kosztorys ofertowy - korekta z dnia 13 lipca 2015-07-13 18:00:29 Lebork zdp
załącznik Pytania1 i odpow.pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 2015-07-13 18:01:20 Lebork zdp
załącznik Pytania 2 i odpow.pdf Pytania i odpowiedzi 2 2015-07-13 18:01:46 Lebork zdp
załącznik ST SMA.pdf Specyfikacja techniczna SMA 2015-07-13 18:02:16 Lebork zdp
załącznik ST 05.03.05b korekta.pdf korekta Specyfikacji 05.03.05b 2015-07-13 18:04:10 Lebork zdp
załącznik Szczegół 8.pdf Rys. szczegół nr 8 2015-07-13 18:04:42 Lebork zdp
załącznik Rys. Roboty elektroenergetyczne.pdf Roboty elektroenergetyczne 2015-07-13 18:05:16 Lebork zdp
załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-07-13 18:06:16 Lebork zdp
załącznik Tabela robót ziemnych.pdf Tabela robót ziemnych 2015-07-13 18:07:07 Lebork zdp
załącznik Decyzja pozwolenia na budowę.pdf Decyzja pozwolenia na budowę 2015-07-13 18:08:31 Lebork zdp
załącznik ST AC16P.pdf Specyfikacja dla AC16P 2015-07-14 09:49:16 Lebork zdp
załącznik Przedmiar akt.pdf Przedmiar zaktualizowany do kosztorysu ofertowego 2015-07-14 15:00:53 Lebork zdp
załącznik Pytania 3 i odpow.pdf Pytania i odpowiedzi z 15.07. 2015-07-15 10:28:21 Lebork zdp
załącznik Koszt.ofert. korekta 15.07.pdf Kosztorys ofertowy -korekta z dnia 15.07 2015-07-15 10:29:48 Lebork zdp
załącznik Pytania 4 i odpow.pdf pytania i odpow. 4 2015-07-17 10:42:00 Lebork zdp
załącznik Pytania 5 i odpow.pdf pytanie i odpow.5 2015-07-17 10:42:19 Lebork zdp
załącznik Koszt.ofert. korekta 17.pdf Korekta kosztorysu z dnia 17.07. 2015-07-17 10:44:41 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf ogłoszenie o wyborze oferty 2015-07-28 13:04:15 Lebork zdp
załącznik Powtórzenie czynności.pdf Powtórzenie czynności oceny Oferty Nr 6 w kryterium "okres gwarancji" 2015-07-29 14:39:55 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015-08-04 09:39:31 Lebork zdp

Informacje o artykule

Autor: zdp lebork
Zredagował(a): zdp Lebork
Data powstania: 03.07.2015 16:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 909