drukuj

2015-06-26 07:45:12

Przetarg - atrakcyjna nieruchomość położona w Łebie.


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2015 roku,  poz. 782 ze zm./

ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie.
 Obręb: 2, Łeba

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

w m2

Nr KW

Cena

wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

działka
nr 54/3

495

30202/8

1.455.000 zł*

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Leśnej, w bardzo atrakcyjnej części miasta w odległości około 200m od plaży. Nieruchomość składa się z działek nr 54/3
i 54/5 o łącznej powierzchni 0,5325ha. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W najbliższym otoczeniu tereny zalesione, plaża i tereny rekreacyjne.

2

działka

nr 54/5

4830

* do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

  1. Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Gmina Miejska Łeba nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Łeby
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym „E”- Strefa mieszkalno –pensjonatowa (podstrefa przekształceń funkcji – E.4.1.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej jest w trakcie opracowania. Dla terenu nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków usługowo-handlowych.

  1. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
    i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ upływa 07 sierpnia 2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie przygotowane i podane do publicznej wiadomości, na okres co najmniej 2 miesięcy, ogłoszenie o przetargu.
  2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędu Miasta: Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 26 czerwca 2015 roku do 17 lipca 2015 roku.
  3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz Leśna.doc 2015-06-26 08:45:23 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 54.3, 54.5.pdf 2015-06-26 08:45:28 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 26.06.2015 07:45
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2015 08:46
Liczba wyświetleń: 748