drukuj

2015-06-25 15:19:19

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok


Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do 17.07.2015 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok oraz o podanie kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2016 r. w drodze otwartego konkursu ofert.

Otrzymane wskazówki będą dla samorządu Powiatu Lęborskiego cennym materiałem przy tworzeniu projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok oraz planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Przedstawienie propozycji zadań priorytetowych posłuży jedynie jako materiał roboczy do tworzenia Programu, o którym mowa.

Ponadto zwracam się z prośbą o przedstawienie ewentualnych propozycji zmiany dotychczasowej uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.

Uchwała dostępna jest na stronie http://www.powiat.leborski.samorzady.pl (zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2015).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 25.06.2015 15:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 477