drukuj

2015-05-15 07:45:18

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 15 maja 2015 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

       Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.)

 

ogłasza się, co następuje:

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu opisane niżej nieruchomości gruntowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Nr Księgi wieczystej

Cena

nieruchomości netto

1

11/31

0.1747

Obręb: Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska

 

SL1L/00029148/1

14.000

2

11/32

1.1597

SL1L/00029148/1

70.000

3

11/33

1.2794

SL1L/00029148/1

77.000

4

11/34

1.3045

SL1L/00029148/1

78.000

5

11/35

0.0230

SL1L/00029148/1

1.400

6

15/5

0.1205

SL1L/00029102/7

18.100

7

15/6

0.1199

SL1L/00029102/7

18.000

8

15/8

0.1436

SL1L/00029102/7

21.500

  • do cen ustalonych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%

Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

- działki nr nr 15/5, 15/6 i 15/8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Małoszyce, zatwierdzonym uchwałą nr XV/87/07 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 6 listopada 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.07.2008r. Nr 75, poz. 1982 – oznaczone są symbolem 1.1.2.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym zabudowa bliźniacza.

- działki nr 11/31 i nr 11/35 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 położone są w jednostce elementarnej z symbolem 1.2.5.U z funkcją obowiązującą – usługi i rzemiosło, w tym usługi związane z obsługą mieszkańców i obsługą ruchu turystycznego.

- działki nr nr 11/32, 11/33, 11/34 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 położone są w jednostce elementarnej z symbolem 1.6.1.R/RM z funkcją obowiązującą – tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej.

 

  1. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm./ upływa 26.06.2015 roku.
  2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 15 maja 2015 roku do 05 czerwca 2015 roku.
  3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SKMBT_22315051312460.pdf 2015-05-15 07:47:27 Administrator Admin
załącznik SKMBT_22315051312461.pdf 2015-05-15 07:47:32 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 15.05.2015 07:45
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 07:47
Liczba wyświetleń: 682