drukuj

2015-04-30 11:16:00

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka


Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka"

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2015-04-30 11:17:46 Lebork zdp
załącznik . o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015-06-17 11:34:36 Lebork zdp
załącznik SIWZ.pdf 2015-04-30 11:18:09 Lebork zdp
załącznik Zał. 1 Oferta.pdf 2015-04-30 11:18:26 Lebork zdp
załącznik ZAł.2 For. cenowy.pdf Formularz cenowy 2015-04-30 11:20:17 Lebork zdp
załącznik Zał.3 Oświadczenie o speł.pdf 2015-04-30 11:20:35 Lebork zdp
załącznik Zał.3a.pdf 2015-04-30 11:20:48 Lebork zdp
załącznik Zał.4.pdf 2015-04-30 11:21:10 Lebork zdp
załącznik Zał.5.pdf 2015-04-30 11:21:24 Lebork zdp
załącznik Zał.6.pdf 2015-04-30 11:21:36 Lebork zdp
załącznik Zał.7.pdf 2015-04-30 11:21:54 Lebork zdp
załącznik Zał 8.pdf 2015-04-30 11:22:13 Lebork zdp
załącznik Przedmiar robót.pdf Przedmiar robót 2015-04-30 11:22:56 Lebork zdp
załącznik opis techniczny - PW.pdf Opis techniczny 2015-04-30 11:23:45 Lebork zdp
załącznik D.4.1 (A3).pdf 2015-04-30 11:24:13 Lebork zdp
załącznik D.4.2 (A3).pdf 2015-04-30 11:24:26 Lebork zdp
załącznik D.4.3 (A3).pdf 2015-04-30 11:24:38 Lebork zdp
załącznik D.4.4 (A4).pdf 2015-04-30 11:25:01 Lebork zdp
załącznik D.5.1 (A3).pdf 2015-04-30 11:25:13 Lebork zdp
załącznik D.5.2 (A4).pdf 2015-04-30 11:25:24 Lebork zdp
załącznik D.5.3 (A4).pdf 2015-04-30 11:25:41 Lebork zdp
załącznik Syrokomli 13 Model (1)610x2800.pdf 2015-04-30 11:26:24 Lebork zdp
załącznik Syrokomli - wykonawczy branża drogowa D1 594x2800.pdf 2015-04-30 11:27:15 Lebork zdp
załącznik Syrokomli - wykonawczy branża drogowa D2 594x2800.pdf 2015-04-30 11:27:45 Lebork zdp
załącznik Syrokomli - wykonawczy branża drogowa D3 594x2800.pdf 2015-04-30 11:28:16 Lebork zdp
załącznik SST Syrokomli.pdf Specyfikacje techniczne 2015-04-30 11:29:00 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.1 Formularz oferty.docx Formularz oferty plik edytowalny 2015-04-30 11:55:16 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.2 Formularz cenowy.docx Formularz cenowy plik edytowalny 2015-04-30 11:55:47 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.3 Oświadczenie o speł. warunków.docx Oświadczenie plik edytowalny 2015-04-30 11:56:17 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.3a Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx Oświadczenie plik edytowalny 2015-04-30 11:56:39 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.4 Oświadczenie o braku wykluczenia.docx Oświadczenie plik edytowalny 2015-04-30 11:57:04 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.5 Wykaz osób.docx Wykaz osób plik edytowalny 2015-04-30 11:57:27 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.6 Oświadczenie o uprawnieniach.docx Oświadczenie plik edytowalny 2015-04-30 11:57:46 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.7 Wykaz robót.docx Wykaz robót plik edytowalny 2015-04-30 11:58:13 Lebork zdp
załącznik ZDP.Zał.8 Informacja o grupie kapitałowej.docx Informacja o grupie kapitałowej plik edytowalny 2015-04-30 11:58:37 Lebork zdp
załącznik Zał 9.pdf Projekt umowy 2015-05-06 09:22:14 Lebork zdp
załącznik Pyt. i odp.pdf Pytania i odpowiedzi 06.05.2015 2015-05-06 09:50:20 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty.docx 26.05.pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-05-26 13:08:57 Lebork zdp
załącznik INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA.pdf Informacja z sesji otwarcia 2015-05-15 13:12:32 Lebork zdp

Informacje o artykule

Autor: zdp
Zredagował(a): zdp Lebork
Data powstania: 30.04.2015 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 712