drukuj

2015-04-21 13:25:08

Ogłoszenie z dnia 20.04.2015 roku


Starosta Lęborski na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)

zawiadamia organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Lęborskiego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lęborku. Każdemu uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę organizacji – jednostki zgłaszającej, imię
i nazwisko osoby zgłaszanej oraz krótki opis prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych działalności.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej do dnia 20 maja 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.pdf 2015-04-21 13:25:19 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 21.04.2015 13:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 434