drukuj

2015-04-20 15:28:55

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 17.04.2015 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego i zaproponował przyznanie środków finansowych na zadanie pn. Organizacja festynu rekreacyjno-kulturalnego „Majówka Wilkowska”.

Oferta na realizację wyżej wymienionego zadania została złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Podział środków kształtuje się następująco:

 

 L.p.  Nazwa organizacji  Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji  Koszt całkowity zadania w zł  Termin realizacji Propozycja przyznania dotacji przez Zarząd Powiatu Lęborskiego
1.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska -Łeba”
w Lęborku 
 Organizacja festynu rekreacyjno-kulturalnego „Majówka Wilkowska” 5.000 zł 34,29%  14.578 zł   01.05. – 25.07.2015 r. (86 dni)  3.500 zł
Razem 5.000 14.578 x 3.500

 

Informuję o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 27.04.2015 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy". Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Załączniki:

  • Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja festynu rekreacyjno-kulturalnego „Majówka Wilkowska”,
  • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Oferta LOT.pdf 2015-04-20 15:29:05 Starostwo Informatyk
załącznik Formularz dotyczący uwag.doc 2015-04-20 15:29:31 Starostwo Informatyk
załącznik ogłoszenie na BIP._.doc 2015-04-20 15:29:34 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 20.04.2015 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2015 15:33
Liczba wyświetleń: 463