drukuj

2015-04-10 13:16:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.14.2015


Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art.6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotycząca

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO.ORE.272.2.14.2015

 

którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniali warunki udziału w postępowaniu.

Ocena ofert:

  • Hurtownia Wakat DK Dariusz Krasiński, ul. Narutowicza 7, 84-200 Wejherowo

Liczba uzyskanych punktów: 89,98 pkt.

  • RODAN Sp. z o.o., ul. Koszalińska 5H,76-200 Słupsk, 

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

  • Hurtownia Papiernicza GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork,

Liczba uzyskanych punktów: 92,94 pkt.

 

W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: RODAN Sp. z o.o., ul. Koszalińska 5H, 76-200 Słupsk

 


 

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg. procedury określonej dla zasady konkurencyjności).

Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                     

                Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych do zarządzania projektem oraz do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych tonerów i fabrycznie nowych materiałów biurowych do zarządzania projektem oraz do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowa wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa materiałów biurowych na szkolenia w ramach Rocznych Planów Wspomagania

Zadanie 2 – Dostawa tonerów i materiałów biurowych do realizacji szkoleń w ramach spotkań sieci

Zadanie 3 – Dostawa tonerów i materiałów biurowych do zarządzania projektem

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami
w ustalonym terminie pod adres:

Zadanie 1 – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, II piętro, pok. 212

Zadanie 2 – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, II piętro, pok. 212

Zadanie 3 – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, II piętro, pok. 212

 

Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne, profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

 

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA DOSTAWY TONERÓW REGENEROWANYCH/ZAMIENNIKÓW. DOSTARCZONE TONERY MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, POLECANE PRZEZ PRODUCENTA DRUKARKI.

 

Tonery muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, czy przerabianego, w którym jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony lub uzupełniony, bądź też wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów. Muszą też być kompatybilne ze wskazanymi urządzeniami.

Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, na materiał spełniający wszystkie wymagania, na koszt Wykonawcy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe mat. biurowe kwiecień 2015 (1).doc 2015-04-10 13:16:16 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 10.04.2015 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2015 14:53
Liczba wyświetleń: 580