drukuj

2015-04-03 11:39:03

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.13.2015


zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.13.2015
którego przedmiotem jest
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły: 3 oferty, spośród których
3 spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

Najkorzystniejszą ofertę, uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła:

Nazwa oferenta

Cena oferty

CENTRUM KSZTAŁCENIA Marzena Usarek,

al. Zwycięstwa 36/108, 81-416 Gdynia

2 247,90

 

W/w Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr PO.272.2.13.2015, oferta otrzymała 100 % punktów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny oraz mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone: CENTRUM KSZTAŁCENIA Marzena Usarek, al. Zwycięstwa 36/108, 81-416 Gdynia

 


 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                              

         W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

80.50.00.00-9   Usługi szkoleniowe

80.51.00.00-2   Usługi szkolenia specjalistycznego

80.53.00.00-8   Usługi szkolenia zawodowego

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu masażu z językiem niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” w wymiarze 120 godzin.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.2.13.2015 Zapytanie ofertowe na kurs masażu z językiem niemieckim formularz ofertowy i załączniki.doc 2015-04-03 11:39:20 Administrator Admin
załącznik PO.272.2.13.2015 Zapytanie ofertowe na kurs masażu z językiem niemieckim formularz ofertowy i załączniki.pdf 2015-04-03 11:39:25 Administrator Admin
załącznik Zapytanie ofertowe nr PO.272.2.13.2015.pdf 2015-04-03 11:39:30 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 03.04.2015 11:39
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2015 10:36
Liczba wyświetleń: 504