drukuj

2015-03-20 07:46:19

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 20 marca 2015 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.)

 

ogłasza się, co następuje:

 

  1. Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres trzech lat, niżej opisane nieruchomości rolne.

Miasto: Lębork, obręb 5, ul. Spółdzielcza/ul. Kolejarzy

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Rodzaj użytku

Powierzchnia użytku ha

Nr KW

1.

nr 63/8

1.8706

RIVb

RV

ŁIV

W-ŁIV

0.5187

1.2089

0.1048

0.0382

SL1L/00031815/5

2.

nr 63/9

1.6249

RIVb

RV

0.6563

0.9686

SL1L/00031815/5

Gmina: Nowa Wieś Lęborska, Obręb Małoszyce

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Rodzaj użytku

Powierzchnia użytku ha

Nr KW

1.

nr 46/8

6.8558

RIIIb

PsIII

N

5.0278

1.5349

0.2931

SL1L/00029148/1

  1. Przeznaczenie w/w nieruchomości:

   Działki przeznacza się do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

     Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w wyniku przetargu. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 400 zł za 1 ha fizyczny dzierżawionego gruntu.

     Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS, z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

  1. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 czerwca każdego roku trwania dzierżawy, bez dodatkowego wezwania. W pierwszym roku czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa powiat-lebork.com na okres od 20 marca 2015 do 10 kwietnia 2015 roku.
  3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Referatu Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 220, tel. /59/ 863 28 41.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 63_9 i 63_8.pdf 2015-03-20 07:47:43 Administrator Admin
załącznik 46_8.pdf 2015-03-20 07:48:01 Administrator Admin
załącznik Wykaz Lębork, Małoszyce.pdf 2015-03-20 07:49:04 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 20.03.2015 07:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 487