drukuj

2015-03-19 14:29:28

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 18.03.2015 r. zaproponował podział środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Biznes i NGO - społeczna odpowiedzialność w powiecie lęborskim.

Oferta na realizację wyżej wymienionego zadania została złożona w trybie art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Podział środków kształtuje się następująco:

 

 

L.p.

 

Nazwa organizacji

 

Nazwa zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Koszt całkowity zadania

w zł

 

Termin realizacji

 

Propozycja udzielenia dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie EDUQ

Biznez i NGO – społeczna odpowiedzialność
w powiecie lęborskim

 

2000 zł 31,01%

 

6450 zł

 

01.04-29.06.2015r. (90 dni)

 

1.654

 

 

 

Informuję o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 26.03.2015 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy". Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

 

załącznik

formularz zgłoszeniowy.docx

   
załącznik Oferta EDUQ2.pdf

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.doc 2015-03-19 14:48:35 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 19.03.2015 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2015 15:02
Liczba wyświetleń: 463