drukuj

2015-03-18 14:15:08

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.ORE.272.2.12.2015


zakup i dostawa artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych

 


 

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art.6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotycząca

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO.ORE.272.2.12.2015

 

którego przedmiotem jest zakup i dostawa artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim”

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty.

 Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniaj a warunki udziału w postępowaniu.

 Ocena ofert:

  • PHU „MAROKO” Beata Ropela ul. Kartuska 23A, 83-340 Sierakowice,

    Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

  • Hurtownia Artykułów Spożywczych ”AGAWA” ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork,

    Liczba uzyskanych punktów: 98,33 pkt.

 

W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: PHU „MAROKO” Beata Ropela ul. Kartuska 23A, 83-340 Sierakowice

 


 

 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.                                         

                W związku z realizacją projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych.

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15000000-8 Artykuły ogólnospożywcze

15800000-6 Różne produkty spożywcze

39222100-5 Artykuły cateringowe jednorazowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: Zakup i dostawę artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 18 03 15 zapytanie ofertowe artykuły spożywcze.doc 2015-03-18 14:15:35 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 18.03.2015 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2015 15:27
Liczba wyświetleń: 468