drukuj

2015-03-09 11:20:36

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.5.2015


W związku z realizacją projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych. 

 

 


 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

odnośnie

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.5.2015
którego przedmiotem jest
Dostawa fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło: 5 ofert, spośród których 4 spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz mieści się
w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

 

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
Grafit II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork

 

W/w Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia.

 

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Grafit II ul. Czołgistów 32 84-300 Lębork

 

 


 

 

SPROSTOWANIE

 

Zamawiający informuje o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej.

 

Tekst, który poprawiono:

Zadanie nr 1 - Dostawa materiałów biurowe i piśmienniczych, papieru, tonerów i materiałów na zajęcia artystyczne, wiersz 5:

- w ogłoszeniu jest: - „papier kolorowy – brystol format A0 (20 arkuszy) – różne kolory  - 20 sztuk”

- w ogłoszeniu powinno być: „papier kolorowy – brystol format A1 (20 arkuszy) – różne kolory - 20 sztuk”.

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr
PO.272.2.5.2015


w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


na dostawę fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych.


data zamieszczenia: 09.03.2015 r.

Tekst, który należy zmienić: w Zadaniu nr 1 - Dostawa materiałów biurowe i piśmienniczych, papieru, tonerów i materiałów na zajęcia artystyczne, w wierszu 5:

- w ogłoszeniu jest: - „papier kolorowy – brystol format A0 (20 arkuszy) – różne kolory  - 20 opakowań”

- w ogłoszeniu powinno być: „papier kolorowy – brystol format A0 (20 arkuszy) – różne kolory - 20 sztuk”.

 

 


 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

30.19.20.00-1 Wyroby biurowe
30.19.76.44-2 Papier kserograficzny
30.19.76.30-1 Papier do drukowania
30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek
           

Dostawa fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Samo-dzielni" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na przedmiot zamówienia składają się 2 zadania:

Zadanie 1 - Dostawa materiałów biurowe i piśmienniczych, papieru, tonerów i materiałów na zajęcia artystyczne

Minimalne wymagania techniczne, jakościowe, rodzajowe i ilościowe, jakie mają spełniać oferowane tonery i materiały

poz. przedmiot zamówienia jedn. miary ilość
1. klej w sztyfcie - 21g szt. 4  
2. kredki ołówkowe drewniane (komplet 12 sztuk - różne kolory) op. 4  
3. markery okrągła końcówka,  grubość pisania od 1,7- 2,0 - 1 op= 6 kolorów op. 5  
4. papier ekologiczny A4 o grub.80g/m2 (1 opakowanie = ryza 500 arkuszy) op. 20  
5. papier kolorowy - brystol format A0 (20 arkuszy)- różne kolory op. 20  
6. kalka techniczna - blok A4 90g 30 arkuszy w opakowaniu op. 4  
7. mazaki kolorowe - komplet 12 szt. Różne kolory szt. 10  
8. koszulki na dokumenty, format A4, krystaliczne, gładka folia, przeźroczyste, otwierana na górze, grubość co najmniej 50mic (1 opakowanie =100szt.) op. 4  
9. toner do drukarki HP LaserJet Pro 100M175A kolor black (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 1  
10. toner do drukarki HP LaserJet Pro 100M175A kolor cyan (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 1  
11. toner do drukarki HP LaserJet Pro 100M175A kolor magenta(oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 1  
12. toner do drukarki HP LaserJet Pro 100M175A kolor yellow (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 1  
13. toner do plotera HP DesignJet T520 36'' CQ893A kolor black (oryginał) min. 38 ml szt. 1  
14. toner do plotera HP DesignJet T520 36'' CQ893A kolor cyan (oryginał) min. 29 ml szt. 1  
15. toner do plotera HP DesignJet T520 36'' CQ893A kolor magenta (oryginał) min. 29 ml szt. 1  
16. toner do plotera HP DesignJet T520 36'' CQ893A kolor yellow (oryginał) min. 29 ml szt. 1  
17. papier kolorowy - wycinanki  min. 6 kolorów szt. 7  

 

Przedmiot zamówienia - Zadanie 1 - Dostawa materiałów biurowe i piśmienniczych, papieru, tonerów i materiałów na zajęcia artystyczne należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres 84-300 Lębork, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. M. Reja 18
 

Zadanie 2- Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych do zarządzania projektem
 

Minimalne wymagania techniczne, jakościowe, rodzajowe i ilościowe, jakie mają spełniać oferowane tonery i materiały

1. toner do drukarki samsung CLX-3160FN kolor black (oryginał) nie mniej niż 2.000 stron dla każdej sztuki szt. 5
2. toner do drukarki samsung CLX-3160FNkolor cyan (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 5
3. toner do drukarki samsung CLX-3160FN kolor magenta(oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 5
4. toner do drukarki samsung CLX-3160FN kolor yellow (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki szt. 5
5. papier  A4 o grub.80g/m2 (1 opakowanie = ryza 500 arkuszy) op. 50
6. koszulki na dokumenty, format A4, krystaliczne, gładka folia, przeźroczyste grubość co najmniej 50mic(1 opakowanie =100szt.) op. 15
7. koszulki na dokumenty, format A4, krystaliczne, gładka folia, przeźroczyste, grubość co najmniej 120 mic (1 opakowanie = 25 szt.) op. 10
8. marker do podpisywania płyt CD szt. 5
9. papier naklejkowy (1 opakowanie = 100 arkuszy), naklejki A4 matowe op. 10
10. płyty CD-R - (100 szt. w opakowaniu) op. 1
11. przekładki kartonowe do segregatora format   1/3 A4 ( opakowanie 100 szt.) mix kolorów op. 15
12. segregator biurowy A4/50mm koloru: żółty szt. 10
13. zszywki 24/6 (1 op. = 1000 szt.) op. 5
14. bloczki samoprzylepne 76mm x 76mm (1op.=100 kartek) op. 40
15. segregator biurowy A4/75mm koloru: żółty szt. 10
16. folia do laminowania format A4 125 mic  błyszcząca  (liczba w opakowaniu 100 szt.) op. 10
17. okładki do bindowania,  format A4, kolor  mix (1 opakowanie 100 szt.) op. 6
18. grzbiet do bindowania  plastikowy 12 mm (100 szt./op.) op. 5

 

Przedmiot zamówienia - Zadanie 2- Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych do zarządzania projektem należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami
w ustalonym terminie pod adres 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 pok. 215 (II piętro).


Tonery stanowiące przedmiot zamówienia w Zadaniu 1 oraz Zadaniu 2 muszą być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nieregenerowane, nieprefabrykowane. Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Tonery muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, czy przerabianego, w którym jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony lub uzupełniony, bądź też wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów.

Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, na materiał spełniający wszystkie wymagania, na koszt Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU  

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

 
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia".

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Realizacja zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

 DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę.

 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY  

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe biurowe i tonery samo-dzielni.doc 2015-03-09 11:21:04 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 09.03.2015 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2015 11:46
Liczba wyświetleń: 525