drukuj

2015-02-25 14:55:10

Ogłoszenie


Podstawa prawna: art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych pn.:

1)      Organizacja VII Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerowego „Pazur Lęborskiego Lwa", oferta złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Lęborska-Łeba",
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork,

2)      II Przegląd  - konkurs muzyczny zespołów i kapel garażowych, oferta złożona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach, ul. Wincentego Witosa 20/1,
84-312 Cewice,

3)      Międzynarodowe zawody strzeleckie „Baltic Cup 2015", oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Strzelecki LOK „Lider-Amicus", ul. Wyczółkowskiego 1, 84-300 Lębork,

4)      Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów z terenu Powiatu Lęborskiego poprzez zorganizowanie cyklu wycieczek rekreacyjno-edukacyjnych, oferta złożona przez Stowarzyszenie Lew Lębork, ul. Czołgistów 23B/7, 84-300 Lębork,

5)      Projekt profilaktyczny  „Wartością możemy być  dla siebie", oferta złożona przez Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum Nr 1, ul. I Armii Wojska Polskiego 10, 84-300 Lębork,

6)      Challenge Basketball -  Lębork 2015, oferta złożona przez Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Rafa", ul. Marusarzówny 7d/33, 84-300 Lębork.

 
Oferty  zostały złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.jed. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawy (tryb pozakonkursowy).

Uwagi do ofert można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 04.03.2015 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy".
Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.


Załączniki:

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja VII Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerowego „Pazur Lęborskiego Lwa",

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. II Przegląd  - konkurs muzyczny zespołów i kapel garażowych,

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowe zawody strzeleckie „Baltic Cup 2015",

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów z terenu Powiatu Lęborskiego poprzez zorganizowanie cyklu wycieczek rekreacyjno-edukacyjnych,

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Projekt profilaktyczny  „Wartością możemy być  dla siebie",

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Challenge Basketball -  Lębork 2015,

·  Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz dotyczący uwag.doc 2015-02-25 14:55:46 Administrator Admin
załącznik Gimnazjum_1.pdf 2015-02-25 14:55:54 Administrator Admin
załącznik Lew Lębork.pdf 2015-02-25 14:56:03 Administrator Admin
załącznik Lider-Amicus .pdf 2015-02-25 14:56:30 Administrator Admin
załącznik LOT.pdf 2015-02-25 14:56:39 Administrator Admin
załącznik RAFA.pdf 2015-02-25 14:56:48 Administrator Admin
załącznik Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.pdf 2015-02-25 14:56:57 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.02.2015 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 812