drukuj

2015-02-06 07:45:30

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 06 lutego 2015 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

       Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.)


ogłasza się, co następuje:

 

1.       Przeznacza się do sprzedaży w drodze  przetargu opisane niżej nieruchomości gruntowe.


Lp.

Nr działki

Powierzchnia
 w m²

Położenie nieruchomości
Nr Księgi wieczystej
Cena
nieruchomości netto
1

63/13

938

ul. Spółdzielcza

Obręb: 5, Lębork

 

SL1L/00031815/5

39.000

2

63/14

1044

43.000

3

63/16

869

38.000

4

63/17

994

43.000

5

63/18

1049

46.000

6

63/26

905

40.000

7

63/27

858

38.000

8

63/28

900

39.000

·         do cen  zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w południowo-zachodniej części miasta, w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działek nieuzbrojony. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się z ul. Spółdzielczą. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.

Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518/ upływa 20 marca 2015 roku.

  1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa  www.powiat-lebork.com na okres od 06 lutego 2015 roku do 27 lutego 2015 roku.
  2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.
 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz Spółdzielcza.doc 2015-02-06 07:45:53 Administrator Admin
załącznik SKMBT_22315020514160.pdf 2015-02-06 07:45:59 Administrator Admin
załącznik SKMBT_22315020514162.pdf 2015-02-06 07:46:03 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 06.02.2015 07:45
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2015 07:46
Liczba wyświetleń: 718