drukuj

2015-01-29 09:52:12

Ogłoszenie


Starosta Lęborski informuje, iż w dniu 09 i 12.01.2015 r. Komisje Konkursowe dokonały otwarcia ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Na zadanie pn.: „Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym                                     i ponadlokalnym" wpłynęło 15 ofert.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej

 Nazwa zadania: XXXIII Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar  Leśny" pamięci  Tomasza Hopfera

                           VIII Międzynarodowa  Mila ROL LAND  Obliwice pamięci  Piotra Gładkiego

                           XIV Ogólnopolski Bieg  Sołtysów i VIP- ów

Wnioskowana kwota dotacji: 15.000 zł - 38,56%

2.      Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej

Nazwa zadania: IV Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska 2015 o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Wnioskowana kwota dotacji: 5.000 zł - 50,00%

3.      Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku

Nazwa zadania: Organizacja zawodów tańca hip-hop „Dance of Freedom
- Nadmorskie Rytmy"


Wnioskowana kwota dotacji: 4.258 zł  - 53,91%

4.      Lęborski Klub Biegacza imieniem Braci Petk w Lęborku

Nazwa zadania: „Lęborski Sport 2015 - Lekkoatletyka"

Wnioskowana kwota dotacji: 8.250 zł  - 57,90%

5.      Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

Nazwa zadania: III Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub

Wnioskowana kwota dotacji: 12.050 zł - 5,70%

6.      Klub Karate Shotokan w Lęborku

Nazwa zadania: Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej - karate sportowe

Wnioskowana kwota dotacji: 9.000 zł - 56,25%

7.      Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork

Nazwa zadania: XVII Narodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2015

Wnioskowana kwota dotacji: 18.000 zł - 48,83%

8.      Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Rafa"

Nazwa zadania: Festyny rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych

Wnioskowana kwota dotacji: 6.000 zł - 60,00%

9.      Gminny Klub Sportowy „Tęcza" w Nowej Wsi Lęborskiej

Nazwa zadania: Tęczowe Turnieje Tenisa Stołowego VII

Wnioskowana kwota dotacji: 5.360 zł - 59,16%

10.  Lęborskie Towarzystwo Sportowe Unia w Lęborku

Nazwa zadania: Amatorska Siatkówka w Powiecie Lęborskim

Wnioskowana kwota dotacji: 7.500 zł - 34,73%

11.  Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza" w Nowej Wsi Lęborskiej

Nazwa zadania: Orlikowe Turnieje w Piłkę Nożną

Wnioskowana kwota dotacji: 3.000 zł -60,00%

12.  Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska-Łeba" w Lęborku

Nazwa zadania: Organizacja VII Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerowego „Pazur Lęborskiego Lwa"

Wnioskowana kwota dotacji: 3.680 zł - 20,25%

13.  Klub Sportowy „Anioły" Garczegorze

Nazwa zadania: Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym
i ponadlokalnym


Wnioskowana kwota dotacji: 24.000 zł - 57,97%

14.  Jeździecki Klub Sportowy „Senny"

Nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie regionalnych towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody-Nowęcin 2015

Wnioskowana kwota dotacji: 4.000 zł - 36%

15.  Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie Klub Strzelecki LOK „Lider-Amicus" Lębork

Nazwa zadania: „Baltic Cup 2015"

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000 zł - 61,82%

 

Na zadanie pn. „Aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej" wpłynęły 2 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku

Nazwa zadania: Pomorski Aktywator społeczny - małe inicjatywy duże zmiany

Wnioskowana kwota dotacji: 5.000 zł - 21,65%

2.      Stowarzyszenie na 102 w Lęborku

Nazwa zadania: Zapraszamy do wspólnej pracy

Wnioskowana kwota dotacji: 2.860 zł - 68%

 

Na zadanie pn.: „Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego" wpłynęły 5 ofert.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris" w Gdyni

Nazwa zadania: „Jestem dziedzicem kultury" - projekt edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej

Wnioskowana kwota dotacji: 4.000 zł - 68,96%

2.      Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris" w Gdyni

Nazwa zadania: „Archeologia - a co to takiego?" - lekcje edukacyjne dla dzieci klas IV szkoły podstawowej

Wnioskowana kwota dotacji: 2.130 zł - 70,29%

3.      Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach

Nazwa zadania: II Przegląd  - konkurs muzyczny zespołów i kapel garażowych

Wnioskowana kwota dotacji: 9.000 zł - 49,80%

4.      Lęborskie Bractwo Historyczne z siedzibą w Lęborku

Nazwa zadania: Bogactwo tradycji Powiatu Lęborskiego w XXI wieku

Wnioskowana kwota dotacji: 12.000 zł - 70,58%

5.      Lęborski Klub Sportowy „Pogoń" w Lęborku

Nazwa zadania: „70 lat Pogoni Lębork-klubowy bus".

Wnioskowana kwota dotacji: 1.900 zł - 53,37%.

 

Na zadanie pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna-organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego" wpłynęła 1 oferta.

Ofertę złożyła Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku

Nazwa zadania: „Pierwsza pomoc przedmedyczna - organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego".

Wnioskowana kwota dotacji: 5.000 zł - 27,16%

 

Na zadanie pn.: „Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym niepełnosprawnych" wpłynęły 2 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku

Nazwa zadania: „Wypoczynek osób niepełnosprawnych (chorych na cukrzycę) z powiatu lęborskiego"

Wnioskowana kwota dotacji: 7.000 zł - 38,89%

2.      Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb" w Lęborku

Nazwa zadania: „Wyjazd integracyjny do Torunia"

Wnioskowana kwota dotacji: 2.988 zł - 65,81%

 

Na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym" wpłynęły 2 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku

Nazwa zadania: „Pomoc społeczna"

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000 zł - 58,83%

2.      Stowarzyszenie „Żyj dla innych" w Lęborku

Nazwa zadania: „Dożywianie dzieci i młodzieży"

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000 zł - 80 %

 

Na zadanie pn.: „Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych" wpłynęła 1 oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk" w Cewicach

Nazwa zadania: „Wyjazd rehabilitacyjny do ośrodka wypoczynkowego w Mielnie"

Wnioskowana kwota dotacji: 6.000 zł - 58,80%

 

Na zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska naturalnego w powiecie lęborskim" wpłynęła 1 oferta.

Ofertę na realizację zadania publicznego złożyło Stowarzyszenie For Baltic z siedzibą
w  Wicku

Nazwa zadania: Pozaszkolna edukacja morska uczniów lęborskich szkół podstawowych

Wnioskowana kwota dotacji: 5.000 zł - 54,35%

 

Na zadanie pn.: „Ochrona zdrowia psychicznego" wpłynęły 4 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Stowarzyszenie na 102 w Lęborku

Nazwa zadania: Oswajanie naszych stresów

Wnioskowana kwota dotacji: 6.650 zł - 71,50%

2.      Stowarzyszenie „Żyj dla innych" w Lęborku

Nazwa zadania: Brak nazwy zadania

Wnioskowana kwota dotacji: 11.500 zł - 80%

3.      Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb" w Lęborku

Nazwa zadania: II Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim

Wnioskowana kwota dotacji: 4.800 zł - 61,94%

4.      Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku

Nazwa zadania: Ochrona zdrowia psychicznego

Wnioskowana kwota dotacji: 11.150 zł  32,56%

 

Na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie agresji, przestępczości wśród dzieci
i młodzieży, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lęborskiego
"  nie wpłynęła żadna oferta.

 

Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy" nie wpłynęła żadna oferta.

 

Jedna oferta wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Lęborku bez podania nazwy zadania.

Po zarejestrowaniu oferty i otworzeniu koperty przez Komisję Konkursową stwierdzono, że
w zarejestrowanej kopercie znajdują się trzy oferty, każda osobno zaklejona w dodatkowej kopercie.

Zgodnie z Regulaminem I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. podmioty, które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą ofertę na odrębnym formularzu i w odrębnej kopercie.  Dwie lub więcej ofert złożonych w jednej kopercie uważa się za niezgodne z niniejszym regulaminem i pozostają bez rozpatrzenia.

Ofertę złożył Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik na BIP.doc 2015-01-29 09:54:52 Administrator Admin
załącznik na BIP.pdf 2015-01-29 09:55:12 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 29.01.2015 09:52
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2015 09:54
Liczba wyświetleń: 613