drukuj

2015-01-14 15:09:10

Ogłoszenie


Starosta Lęborski informuje, iż w dniu 09 i 12.01.2015 r. Komisje Konkursowe dokonały otwarcia ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Na zadanie pn.: „Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym  i ponadlokalnym" wpłynęło 15 ofert.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej (2 oferty),

2.      Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku,

3.      Lęborski Klub Biegacza imieniem Braci Petk w Lęborku,

4.      Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie,

5.      Klub Karate Shotokan w Lęborku,

6.      Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork,

7.      Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Rafa",

8.      Gminny Klub Sportowy „Tęcza" w Nowej Wsi Lęborskiej,

9.      Lęborskie Towarzystwo Sportowe Unia w Lęborku,

10.  Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza" w Nowej Wsi Lęborskiej,

11.  Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska-Łeba" w Lęborku,

12.  Klub Sportowy „Anioły" Garczegorze,

13.  Jeździecki Klub Sportowy „Senny",

14.  Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie Klub Strzelecki LOK „Lider-Amicus" Lębork.

 

Na zadanie pn. „Aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej" wpłynęły
2 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku,

2.      Stowarzyszenie na 102 w Lęborku.


Na zadanie pn.: „Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego" wpłynęły 5 ofert.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris" w Gdyni (2 oferty),

2.      Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach,

3.      Lęborskie Bractwo Historyczne z siedzibą w Lęborku,

4.      Lęborski Klub Sportowy „Pogoń" w Lęborku.

 

Na zadanie pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna-organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego" wpłynęła 1 oferta.

Ofertę złożyła Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.

 
Na zadanie pn.: „Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym niepełnosprawnych" wpłynęły 2 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku,

2.      Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb" w Lęborku.

 

 
Na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym" wpłynęły 2 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku,

2.      Stowarzyszenie „Żyj dla innych" w Lęborku.

 

Na zadanie pn.: „Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych" wpłynęła 1 oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk" w Cewicach.

 

Na zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska naturalnego w powiecie lęborskim" wpłynęła 1 oferta.

Ofertę na realizację zadania publicznego złożyło Stowarzyszenie For Baltic z siedzibą w  Wicku.

 
Na zadanie pn.: „Ochrona zdrowia psychicznego" wpłynęły 4 oferty.

Oferty na realizację zadania publicznego złożyły następujące organizacje:

1.      Stowarzyszenie na 102 w Lęborku,

2.      Stowarzyszenie „Żyj dla innych" w Lęborku,

3.      Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb" w Lęborku,

4.      Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.

 

Na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie agresji, przestępczości wśród dzieci i młodzieży, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lęborskiegonie wpłynęła żadna oferta.


Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy" nie wpłynęła żadna oferta.


Jedna oferta wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Lęborku bez podania nazwy zadania.

Po zarejestrowaniu oferty i otworzeniu koperty przez Komisję Konkursową stwierdzono, że
w zarejestrowanej kopercie znajdują się trzy oferty, każda osobno zaklejona w dodatkowej kopercie.

Zgodnie z Regulaminem I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. podmioty, które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą ofertę na odrębnym formularzu i w odrębnej kopercie.  Dwie lub więcej ofert złożonych w jednej kopercie uważa się za niezgodne z niniejszym regulaminem i pozostają bez rozpatrzenia.

Ofertę złożył Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 14.01.2015 15:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 590