drukuj

2014-12-31 11:00:25

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2014


W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.19.2014
którego przedmiotem jest
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło: 21 ofert, spośród których 21 spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.  
 

Najkorzystniejsze oferty, uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyły:

Część zamówienia

Nazwa oferenta

Cena wybranej oferty

I
DWCom S.C. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Waldemar Tabaka, al. Wolności 30, 84-300 LĘBORK

8 345,00

II
DWCom S.C. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Waldemar Tabaka, al. Wolności 30, 84-300 LĘBORK

9 998,00

III
ALFA EDUKACJA Centrum Szkoleniowe w Gdańsku, ul. Świętojańska 68/69, 80-840 Gdańsk

7 400,00

IV
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9a, 76-200 Słupsk

23 934,00

V
O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

4 250,00

VI
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Al. Wolności 26, 84-300 Lębork

5 850,00

VII
O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

4 850,00

VIII
O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

4 995,00

IX
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Al. Wolności 26, 84-300 Lębork

2 950,00

 

W/w  Wykonawcy złożyli oferty najtańsze, spełniające warunki udziału w postępowaniu oraz mieszczące się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Część zamówienia

Nazwa oferenta

I
DWCom S.C. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Waldemar Tabaka, al. Wolności 30, 84-300 LĘBORK

II

DWCom S.C. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Waldemar Tabaka, al. Wolności 30, 84-300 LĘBORK


III
ALFA EDUKACJA Centrum Szkoleniowe w Gdańsku, ul. Świętojańska 68/69, 80-840 Gdańsk


 IV
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9a, 76-200 Słupsk


 V
O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo


 VI
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Al. Wolności 26, 84-300 Lębork


 VII
O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo


 VIII
O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo


 IX
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Al. Wolności 26, 84-300 Lębork

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.2.19.2014 Zapytanie ofertowe na szkolenia i kursy.doc 2014-12-31 11:00:42 Administrator Admin
załącznik PO.272.2.19.2014 Formularz ofertowy i załączniki.doc 2014-12-31 11:00:48 Administrator Admin
załącznik PO.272.2.19.2014 Formularz ofertowy i załączniki.pdf 2014-12-31 11:00:53 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 31.12.2014 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2015 11:58
Liczba wyświetleń: 727