drukuj

2014-12-23 08:29:58

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.DS.272.2.18.2014


Opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lębork, dnia 22.01.2015r.


INFORMACJA

 
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określonej w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

odnośnieZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.DS.272.2.18.2014


którego przedmiotem jest Opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło 16 ofert w terminie, który określony był na dzień 16.01.2015r. godz.13:00  oraz 1 oferta po upływie terminu składania ofert.


Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
DRUKAAT Joanna Polaczek, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100a


W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.


W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
DRUKAAT Joanna Polaczek, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100a
W dniu 14.01.2015 r. o godz.15:39 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:


 
„ Chciałbym uprzejmie prosić o odpowiedź na następujące pytania:

• w związku z tym, że wersja elektroniczna publikacji będzie zawierać inną treść niż wersja papierowa, proszę o podanie liczby stron tekstu/grafik w wersji elektronicznej,

• czy materiały tekstowe dostarczone przez Zamawiającego będą skorygowane pod względem

poprawności językowej i interpunkcyjnej - czyli Wykonawca nie ma w ramach zamówienia

wykonać redakcji językowej lub/i korekty tekstu?"

 
Zamawiający odpowiada:

 
1. Wersja elektroniczna publikacji zawiera taką ilość stron tekstu/grafiki, aby rozmiar (w formacie PDF) nie przekraczał pojemności standardowego nośnika magnetycznego  - płyty CD o pojemności 700 MB. Ostateczna ilość stron nie została jeszcze zatwierdzona.

2. Zgodnie z treścią zapytania na: „Opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego", zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje redakcji językowej i/lub korekty tekstu.
W odpowiedzi na e-mail z dnia 12.01.2015 r. o godz.9:29 w sprawie zapytania:

Szanowni Państwo,

Prosimy o informację uzupełniająca odnośnie postępowania na opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany .....

- czy publikacja bedzie miała nadany nr ISBN?

 

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA:

Zamawiający nie przewiduje nadania publikacji numeru ISBN.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe PO.DS.272.2.18.2014.doc 2014-12-23 08:30:13 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 23.12.2014 08:29
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2015 13:28
Liczba wyświetleń: 570