drukuj

2014-12-22 15:12:23

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.17.2014


świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.17.2014
którego przedmiotem jest
świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły: 2 oferty, spośród których
2 spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym, ale wyłącznie jedna mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

 

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
Akademia Biznesu Zyta Klonowska, ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck

W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

 

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Akademia Biznesu Zyta Klonowska, ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe.pdf 2014-12-22 15:12:35 Administrator Admin
załącznik załączniki pośrednik pracy.pdf 2014-12-22 15:12:43 Administrator Admin
załącznik formularz ofertowy i załączniki pośrednik pracy.doc 2014-12-22 15:12:47 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.12.2014 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2015 11:43
Liczba wyświetleń: 463