drukuj

2014-12-12 13:55:50

Ogłoszenie


Starosta Lęborski ponownie informuje, że do dnia 29 grudnia 2014 r., w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, do godziny 16.00, można składać oferty na realizację zadań publicznych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na 2015 rok.

Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25).

Druk wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/załączniki/.

Powiat Lęborski planuje przeznaczyć na realizację zadań publicznych w postaci dotacji łączną kwotę w wysokości do  126.500 zł (brutto).

Zasady przyznawania dotacji i warunki realizacji zadań publicznych zamieszczone są na stronie internetowej  http://www.powiat-lebork.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Dorota Kidrowska  -podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, pod nr tel. 59 8632 832 lub w pok. 129.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.12.2014 13:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 500