drukuj

2014-12-03 09:20:41

INFORMACJA


w sprawie możliwości wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych z tytułu nabycia nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi, kredytów i pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa oraz dokonanych na rzecz Skarbu Państwa przed 1 września 1939 roku.

Informujemy osoby wyrażające wolę wykreślenia obciążenia hipoteki, bądź ciężaru realnego w księgach wieczystych z tytułu nabycia ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi, że wniosek
o wydanie oświadczenia należy kierować do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
z dopiskiem Departament Prawny


Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego do zadań Banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego
w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

a) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów: z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych, z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego oraz z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej,

b) Skarbu Państwa z tytułu:

  • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem
    z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych
    i wielorodzinnych,
 

c) Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.:

Centrala - tel. 801 667 655, /22/ 596 59 00

Departament Prawny BGK - tel. /22/ 522 94 48 

Strona  - http://www.bgk.com.pl/wydawanie-oswiadczen-ksiegi-wieczyste

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 03.12.2014 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2014 09:25
Liczba wyświetleń: 1275