drukuj

2014-11-05 14:00:38

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014


Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno–wyrównawczych i pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INFORMACJAO UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014

 
którego przedmiotem jest:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                   
Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przedmiotowe zamówienie udzielone zostało:
 

Część 1 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

PPPHU Vika Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki


Część 2 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozaszkolnych

PPPHU Vika Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki

Część 3 - Dostawa materiałów biurowych do zarządzania projektem

RODAN Sp. z o.o.
ul. Górecka 17
60-201 PoznańINFORMACJA

 
w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014

 

którego przedmiotem jest:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                   

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i mieszczą się, w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Część 1 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych
Wybrany Wykonawca:
PPPHU Vika Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki
 

Część 2 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozaszkolnych
Wybrany Wykonawca:
PPPHU Vika Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki


Część 3 - Dostawa materiałów biurowych do zarządzania projektem
Wybrany Wykonawca:
RODAN Sp. z o.o.
ul. Górecka 17
60-201 PoznańZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 3 części:

 

Część 1 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

Część 1 obejmuje dwa zadania:

a)     Zadanie 1 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych do PCE-ZSP w Lęborku

b)    Zadanie 2 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych do ZSMI w Lęborku

 

Część 2 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozaszkolnych

Część 2 obejmuje dwa zadania:

a)   Zadanie 1 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozaszkolnych do PCE-ZSP w Lęborku

b)   Zadanie 2 - Dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć pozaszkolnych do ZSMI w Lęborku

 

Część 3 - Dostawa materiałów biurowych do zarządzania projektem

Część 3 obejmuje jedno zadanie:

a)     Zadanie 1 - Dostawa materiałów biurowych dla obsługi administracyjnej projektu do Starostwa Powiatowego w Lęborku

 

Przedmiot zamówienia należy zapakować w papierowe kartony, osobno dla każdego wyodrębnionego zestawu w każdym zadaniu i/lub cześci. Kartony oznaczone będą przyporządkowanym numerem zestawu, wg wykazu.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami
w ustalonym terminie pod adres:

- zadanie 1 w części 1,2  - ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork

- zadanie 2 w części 1,2 - ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork

- zadanie 1 w części 3 - ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pokój 216 (II piętro)

 

Wszystkie materiały biurowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe mat. biurowe.doc 2014-11-05 14:00:49 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 05.11.2014 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2014 08:39
Liczba wyświetleń: 656