Tu jesteś: » Wybory samorządowe » Uchwały
 
drukuj

2014-11-03 15:12:52

UCHWAŁA Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku


z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się wydrukowanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku
Małgorzata Frąckowiak-Mitura

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 03.11.2014 15:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 533