Tu jesteś: » Wybory samorządowe » Uchwały
 
drukuj

2014-10-23 12:16:18

Uchwała Nr 3/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku


z dnia 20 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu Lęborskiego z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 436 § 1  w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
 

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Skreśla się nazwisko kandydata na radnego Rady Powiatu Lęborskiego  Pani Teresy Turzyńskiej w okręgu wyborczym nr 3 na zarejestrowanej liście KWW ZIEMIA LĘBORSKA w związku ze złożonym w dniu 10 października  2014 r. pisemnym oświadczeniem o wycofaniu zgody na kandydowanie.

§ 2.
O skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów powiadamia się niezwłocznie Pana Janusza Pomorskiego - pełnomocnika KWW ZIEMIA LĘBORSKA.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej     w Lęborku.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 23.10.2014 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 12:18
Liczba wyświetleń: 546