drukuj

2014-10-21 10:22:29

UCHWAŁA NR 408/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego


w sprawie powołania biegłego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania "inteligentny dom" w ramach projektu pn. "Zapal się do zawodu - Zawodowo w powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości zawodowego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwałaZP_408.2014.pdf 2014-10-21 10:23:22 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 21.10.2014 10:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 365