drukuj

2014-10-17 13:56:36

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.13.2014


Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania nr PO.ORE.272.2.13.2014 przeprowadzonego  w trybie art.6a oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na Zakup i dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 18.11.2014 roku firmie:

PHU „MAROKO" Beata Ropela ul. Kartuska 23A, 84-340 Sierakowice
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania nr PO.ORE.272.2.13.2014 przeprowadzonego  w trybie art.6a oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na Zakup i dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 18.11.2014 roku firmie:

PHU „MAROKO" Beata Ropela ul. Kartuska 23A, 84-340 Sierakowice

INFORMACJA

dotycząca postępowania  przeprowadzonego w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotycząca

ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO.ORE.272.2.13.2014

którego przedmiotem jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim"

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Ocena ofert:

1)       PHU „MAROKO" Beata Ropela ul. Kartuska 23A, 84-340 Sierakowice,

Liczba uzyskanych punktów - 100,00 pkt.

2)       MAK Zbigniew Kwidziński i Maciej Węsierski Sp. Jawna, ul. Tartaczna 10, 84-200 Wejherowo,

Liczba uzyskanych punktów - 87,78%

3)       Hurtownia Artykułów Spożywczych „"AGAWA" ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork,

Liczba uzyskanych punktów - 93,84%


W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: PHU „MAROKO" Beata Ropela ul. Kartuska 23A, 84-340 Sierakowice
Lębork, dnia 23.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr PO.ORE.272.2.13.2014


w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


na zakup i dostawę artykułów spożywczych
data zamieszczenia: 17.10.2014 r.

Tekst, który należy zmienić: w Zadaniu nr 1 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych na spotkania realizowane w ramach ofert doskonalenia, w wierszu 4

- w ogłoszeniu jest: - „Kawa mielona 500 g w słoiku np. typu MK Cafe"

- w ogłoszeniu powinno być: „Kawa mielona 500 g np. typu MK Cafe".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr PO.ORE.272.2.13.2014

 
w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                                                             

na zakupu i dostawy artykułów spożywczych
data zamieszczenia: 17.10.2014 r.

Tekst, który należy zmienić: pkt. 8 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- w ogłoszeniu jest: - Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 30 październik 2014 r. do godziny 09:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

- w ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 06 listopada 2014 r. do godziny 09:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.13.2014


w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                                             

                W związku z realizacją projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: zakupu i dostawy artykułów spożywczych


1.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850,
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com
 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15000000-8 Artykuły ogólnospożywcze
15800000-6 Różne produkty spożywcze

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych na spotkania realizowane w ramach ofert doskonalenia

Zadanie 2Zakup i dostawa artykułów spożywczych na spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe Art. spożywcze październik 2014.doc 2014-10-17 13:58:35 Starostwo Informatyk
załącznik korekta Zapytanie ofertowe Art spożywcze październik 2014 - 22 październik 2014.pdf 2014-10-22 11:12:52 Starostwo Informatyk
załącznik Korekta Zapytanie ofertowe Art. spożywcze 23 październik 2014.doc 2014-10-23 14:29:08 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 17.10.2014 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2014 13:50
Liczba wyświetleń: 690