drukuj

2014-10-03 07:29:29

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 03 października 2014 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

       Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.)

 

ogłasza się, co następuje:

 

 

1.      Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisane niżej nieruchomości gruntowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia
 w m²


Położenie nieruchomości

Nr Księgi
 wieczystej


Cena wywoławcza
nieruchomości netto
1

63/13

938

ul. Spółdzielcza

Obręb: 5, Lębork

 

SL1L/00031815/5

38.000

2

63/14

1044

42.000

3

63/16

869

37.000

4

63/17

994

42.000

5

63/18

1049

45.000

6

63/26

905

39.000

7

63/27

858

37.000

8

63/28

900

38.000

9

63/32

900

38.000

10

63/33

910

39.000

11

63/34

910

39.000

12

63/35

910

39.000

13

63/36

847

36.000

14

63/48

1008

40.000

· do cen wywoławczych zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w południowo-zachodniej części miasta,
w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działek nieuzbrojony. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się z ul. Spółdzielczą. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.

Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518/ upływa 14 listopada 2014 roku.

  1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa  www.powiat-lebork.com na okres od 03 października 2014 roku do
    24 października 2014 roku.
  2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego
    w Lęborku, pok. nr 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.
 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SKMBT_22314100214000.pdf 2014-10-03 07:29:37 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 03.10.2014 07:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 711