drukuj

2014-09-26 13:15:47

Konsultacje programu współpracy na 2015 rok


Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.

Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com oraz w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/.

Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub drogą mailową na adres
okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „projekt uchwały".

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok można nadsyłać w terminie od 02.10.2014r. do dnia 22.10.2014 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami.


Opinie anonimowe, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz dostarczone po wyznaczonym terminie konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała w sprawie konsultacji.pdf 2014-09-26 13:16:12 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 1 do regulaminu.doc 2014-09-26 13:16:16 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 2 do regulaminu.doc 2014-09-26 13:16:21 Administrator Admin
załącznik uchwała-projekt.doc 2014-09-26 13:16:28 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 26.09.2014 13:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2121