drukuj

2014-09-24 13:26:24

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.11.2014


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji zajęć na lodowisku „Biały Orlik” w Lęborku w wymiarze 8 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
 i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.)

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe - lodowisko.doc 2014-09-24 13:26:48 Administrator Admin
załącznik Projekt umowy.doc 2014-09-24 13:26:53 Administrator Admin
załącznik Zał 1 formularz ofertowy.doc 2014-09-24 13:26:57 Administrator Admin
załącznik Zał 2 oświadczenie.doc 2014-09-24 13:27:01 Administrator Admin
załącznik Zał 3 oświadczenie.doc 2014-09-24 13:27:05 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 24.09.2014 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 510