drukuj

2014-07-31 14:04:32

Zorganizowanie wyjazdowych lekcji edukacyjnych dla 25 grup uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie wrzesień/październik 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 256584 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 186457 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256584 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdowych lekcji edukacyjnych dla 25 grup uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie wrzesień/październik 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Zorganizowanie lekcji analizy i interpretacji dzieła sztuki w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz zwiedzanie Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji analizy i interpretacji dzieła sztuki w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz zwiedzanie Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki algebry liniowej na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z historii/WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do pływającego laboratorium analityki i technologii środowiska Politechniki Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do pływającego laboratorium analityki i technologii środowiska Politechniki Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego w Gdyni z prezentacją multimedialną na temat Anatomia ryby, czyli o rybie od środka dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego w Gdyni z prezentacją multimedialną na temat Anatomia ryby, czyli o rybie od środka dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego i na odkrywkę geologiczną na klifie orłowskim w Gdyni oraz ZOO dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego w postaci warsztatów programistycznych na platformie Android w Stowarzyszeniu Talentów w Gdyni i dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical Chłopi dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na wykład i ćwiczenia na temat kultury niemieckiej na Uniwersytet Gdański dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki analizy matematycznej i zadań optymalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 1) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki analizy matematycznej i zadań optymalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki algebry liniowej na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki właściwości pierwiastków z bloku SPD lub reakcji chemicznych związków chromu i manganu na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 1) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki właściwości pierwiastków z bloku SPD lub reakcji chemicznych związków chromu i manganu na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 2) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 1) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 2) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego i na odkrywkę geologiczną na klifie orłowskim w Gdyni oraz ZOO dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego w postaci warsztatów programistycznych na platformie Android w Stowarzyszeniu Talentów w Gdyni i dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 60.17.00.00-0, 63.00.00.00-9, 63.51.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57888,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48970,00

 • Oferta z najniższą ceną: 48970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59900,00

 • Waluta: PLN.
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.67.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Zorganizowanie wyjazdowych lekcji edukacyjnych dla 25 grup uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie wrzesień/październik 2014r. w ramach projektu pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.pl

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrany Wykonawca :
Magdalena Siśkiewicz
NEW CHALLENGE
ul. Rydlówka 5/113
30-363 Kraków
        

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
Magdalena Siśkiewicz
NEW CHALLENGE
ul. Rydlówka 5/113
30-363 Kraków
100,00 pkt.

Krzysztof Złoch
Osiedle XXX-lecia PRL 85 G
84-351 Nowa Wieś Lęborska
81,75 pkt.

                 
Data wysłania do Wykonawców 11.08.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-lebork.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdowych lekcji edukacyjnych dla 25 grup uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie wrzesień/październik 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Zorganizowanie lekcji analizy i interpretacji dzieła sztuki w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz zwiedzanie Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji analizy i interpretacji dzieła sztuki w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz zwiedzanie Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki algebry liniowej na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z historii/WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do pływającego laboratorium analityki i technologii środowiska Politechniki Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do pływającego laboratorium analityki i technologii środowiska Politechniki Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego w Gdyni z prezentacją multimedialną na temat Anatomia ryby, czyli o rybie od środka dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego w Gdyni z prezentacją multimedialną na temat Anatomia ryby, czyli o rybie od środka dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (2 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego i na odkrywkę geologiczną na klifie orłowskim w Gdyni oraz ZOO dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego w postaci warsztatów programistycznych na platformie Android w Stowarzyszeniu Talentów w Gdyni i dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical Chłopi dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku (1 grupa) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na wykład i ćwiczenia na temat kultury niemieckiej na Uniwersytet Gdański dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki analizy matematycznej i zadań optymalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 1) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki analizy matematycznej i zadań optymalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki algebry liniowej na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki właściwości pierwiastków z bloku SPD lub reakcji chemicznych związków chromu i manganu na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 1) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie lekcji edukacyjnej w postaci wykładu i ćwiczeń z tematyki właściwości pierwiastków z bloku SPD lub reakcji chemicznych związków chromu i manganu na Politechnice Gdańskiej dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 2) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE oraz zorganizowanie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 1) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku (grupa 2) w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego i na odkrywkę geologiczną na klifie orłowskim w Gdyni oraz ZOO dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego w postaci warsztatów programistycznych na platformie Android w Stowarzyszeniu Talentów w Gdyni i dla 10 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 60.17.00.00-0, 63.00.00.00-9, 63.51.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący (załącznik nr 2 do SIWZ), b) oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ), 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; zał. nr 4 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy Wykonawca oddzielnie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 08:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ lekcje EDUK.doc 2014-07-31 14:05:59 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 31.07.2014 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2014 13:30
Liczba wyświetleń: 865