drukuj

2014-07-25 14:13:59

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 1330G ul. Kaszubskiej wraz z budową ścieżki rowerowej.


Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 1330G ul. Kaszubskiej wraz z budową ścieżki rowerowej.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 162495-2014 (1).html Ogłoszenie o zamówieniu 2014-07-25 14:14:44 Lebork zdp
załącznik Przedmiar robót BIP.pdf 2014-07-25 14:15:17 Lebork zdp
załącznik Wyceniony przedm.robót.pdf 2014-07-25 14:15:29 Lebork zdp
załącznik SIWZ Spis treści.pdf 2014-07-25 14:15:42 Lebork zdp
załącznik Rozdział I - Instrukcja dla oferentów.pdf 2014-07-25 14:15:52 Lebork zdp
załącznik Rozdział II.pdf 2014-07-25 14:16:06 Lebork zdp
załącznik Rozdział III.pdf 2014-07-25 14:16:21 Lebork zdp
załącznik Rozdział III.docx 2014-07-25 14:16:30 Lebork zdp
załącznik Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2014-07-25 14:16:47 Lebork zdp
załącznik Rozdział V - projekt umowy.pdf 2014-07-25 14:16:58 Lebork zdp
załącznik 01_plan orientacyjny_PW.pdf 2014-07-25 14:17:54 Lebork zdp
załącznik 02_plan sytuacyjny_PW.pdf 2014-07-25 14:18:49 Lebork zdp
załącznik 03_przekrój_podlużny_PW.pdf 2014-07-25 14:19:10 Lebork zdp
załącznik 04_przekroje normalne_PW.pdf 2014-07-25 14:19:37 Lebork zdp
załącznik 05_szczegóły konstrukcyjne_PW.pdf 2014-07-25 14:19:56 Lebork zdp
załącznik 06_przekroje poprzeczne_PW.pdf 2014-07-25 14:20:29 Lebork zdp
załącznik 07_plan rozbiórek_PW.pdf 2014-07-25 14:21:05 Lebork zdp
załącznik Część opisowa.pdf 2014-07-25 14:21:55 Lebork zdp
załącznik 01_plan orientacyjny_SOR.pdf Stała organizacja ruchu 2014-07-25 14:23:41 Lebork zdp
załącznik 02_projekt stałej organizacji ruchu.pdf 2014-07-25 14:24:41 Lebork zdp
załącznik Część opisowa.pdf 2014-07-25 14:24:49 Lebork zdp
załącznik DROGI.rar 2014-07-25 14:58:52 Lebork zdp
załącznik WT ścieralna nawierzchnia ulicy.pdf 2014-07-30 13:38:43 Lebork zdp
załącznik WT ścieralna- ścieżka rowerowa.pdf 2014-07-30 13:39:11 Lebork zdp
załącznik korekta oznaczenia sprawy - zmiana.pdf Oznaczenie sprawy korekta 2014-08-01 13:50:17 Lebork zdp
załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 11.08.2014r 2014-08-11 13:47:05 Lebork zdp
załącznik Wybór oferty.pdf Ogłoszenie o wyborze oferty 2014-08-12 10:25:17 Lebork zdp
załącznik BZP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-08-28 11:04:33 Lebork zdp

Informacje o artykule

Autor: zdp
Zredagował(a): zdp Lebork
Data powstania: 25.07.2014 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 791