drukuj

2014-07-23 15:07:02

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka


Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli od km 0+085 do km 0+590 w granicach m. Lęborka 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie BZP 23.pdf Treść ogłoszenia 2014-07-23 15:08:58 Lebork zdp
załącznik Rozdział I - Instrukcja dla oferentów.pdf 2014-07-23 15:09:18 Lebork zdp
załącznik Rozdział II.docx 2014-07-23 15:09:30 Lebork zdp
załącznik Rozdział III.docx 2014-07-23 15:09:54 Lebork zdp
załącznik Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2014-07-23 15:10:09 Lebork zdp
załącznik Rozdział V - projekt umowy.pdf 2014-07-23 15:11:08 Lebork zdp
załącznik Przedmiar robót.pdf 2014-07-23 15:11:23 Lebork zdp
załącznik Wyceniony przedmiar robót.doc plik edytowalny 2014-07-23 15:12:51 Lebork zdp
załącznik Wyceniony przedmiar robót.pdf 2014-07-23 15:13:12 Lebork zdp
załącznik Opis techniczny.pdf 2014-07-23 15:13:30 Lebork zdp
załącznik Rys.1.pdf 2014-07-23 15:13:58 Lebork zdp
załącznik Rys.2.pdf 2014-07-23 15:14:10 Lebork zdp
załącznik Rys.3.pdf 2014-07-23 15:14:19 Lebork zdp
załącznik Rys.4.pdf 2014-07-23 15:14:31 Lebork zdp
załącznik ST frezowanie bitumicznej.pdf 2014-07-23 15:14:51 Lebork zdp
załącznik oczyszczenie i skropienie.pdf 2014-07-23 15:15:01 Lebork zdp
załącznik WT wyrównawcza.pdf 2014-07-23 15:15:12 Lebork zdp
załącznik ścinka poboczy.pdf 2014-07-23 15:15:22 Lebork zdp
załącznik informacja z sesji otwarcia.pdf Informcja z sesji otwarcia ofert w dniu 07.08.2014r. 2014-08-07 11:17:48 Lebork zdp
załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Ogłoszenie o wyborze oferty 2014-08-08 12:43:53 Lebork zdp
załącznik BZP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-08-28 10:26:57 Lebork zdp

Informacje o artykule

Autor: zdp
Zredagował(a): zdp Lebork
Data powstania: 23.07.2014 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2014 15:07
Liczba wyświetleń: 671