drukuj

2014-07-22 09:01:55

UCHWAŁA NR 372/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego


w sprawie powołania biegłego do przygotowania o przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2007 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe (komputer, monitor, myszka, podkładka), oprogramowanie do komputerów (pakiet biurowy i pakiet antywirusowy), profesjonalny program do projektowania grafiki i witryn internetowych oraz edycji zdjęć, pamięci przenośnej, tablety, zestaw głośników do tablicy multimedialnej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik UZP_372.pdf 2014-07-22 09:02:03 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.07.2014 09:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 399