Tu jesteś: » Starostwo Powiatowe » Wydziały
 
drukuj

2013-11-22 08:39:19

Zespół Radców Prawnych


mec. Artem Baranowski
mec. Bożena Bodnar
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8480 863
parter pok. nr 102

1. Do podstawowego zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy zapewnienie obsługi prawnej Rady, Zarządu i Starostwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:
1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym,
2) udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych,
3) uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
4) sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela, a także z funkcji organu założycielskiego,
5) opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,
6) występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty lub Powiatu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
7) współuczestniczenie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
2. Radcy prawni mają prawo domagać się od pracowników Starostwa wszelkich wyjaśnień i dokumentów, mających związek z rozpatrywaną sprawą.
3. Radcy prawni udzielają opinii na pisemny wniosek w sprawie wraz z propozycją rozstrzygnięcia przez wnoszącego kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.11.2013 08:39
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 13:59
Liczba wyświetleń: 945